MEDIATION ALS BEROEP

''Vaak krijg ik de vraag wat ik als scheidingsspecialist, mediator, precies doe en waarom ik hiervoor gekozen heb.'' Melissa Molenschot

Men heeft vaak het idee dat ik als mediator dagelijks te maken heb met klanten die niet goed meer met elkaar om kunnen gaan. Klanten die constant ruzie maken en dat ik hier de gehele tijd tussenin zit. Uiteraard komt dit wel eens voor bij het beroep mediation, omdat het toch een emotionele periode is en vanuit die emoties wordt dan door partijen gereageerd. Toch gebeurd er meer moois aan tafel. Je ziet partijen voornamelijk samen zoeken naar een toekomst waar beide partijen tevreden mee is. Partijen sluiten samen een periode af.

SCHEIDING

Scheiden gaat om rouwen en afscheid nemen. Rouwen omdat je je maatje, je partner verloren bent in zekere zin en je huwelijk gestrand is. Daarnaast afscheid nemen van het leven zoals dit jaren was, samen een gezin. Het gaat er ook om dat partijen individueel zoeken naar ''hoe nu verder''. Het leven na een scheiding gaat er heel anders uit zien. Partijen moeten hierin hun draai vinden, na de scheiding moet je jezelf opnieuw vinden.

De balans tussen gedachten en gevoelens. 

MEDIATION

Tijdens de gesprekken van het mediationproces is er voldoende ruimte om te spreken over emoties die bij de scheiding komen kijken. Spreken over het rouwproces van de scheiding. Mogelijk heeft de een hier meer behoefte aan dan de ander, hier is ook ruimte voor. Ieder gaat op zijn eigen manier met een scheiding om. Mijn functie als mediator is een gespreksbegeleider zijn in het scheidingsproces. Partijen bepalen zelf de inhoud van de gesprekken, het is hun scheiding, zij blijven de baas. Mijn taak is dit in goede banen lijden. 

Ik begeleid partijen gedurende het proces van A tot Z. Er komt altijd veel op mensen af wanneer zij besluiten te gaan scheiden. Duidelijkheid is wat partijen wensen. Zij weten graag wat er gaat gebeuren. Hoe het gaat zijn op gebied van financiën, huisvestiging, gezag en omgang? Partijen willen hierbij vooral de kinderen op de voorgrond zetten. De kinderen mogen niet uit het oog verloren worden. Het is een ingewikkelde en moeilijke periode zo een scheiding, hierbij is hulp en ondersteuning altijd welkom en dat is mijn rol.

Samen met partijen worden gesprekken gevoerd over alle aspecten van de scheiding: de woning, verzekeringen, vermogens, pensioenen, alimentatie, de kinderen en noem zo maar op. Wanneer de kinderen minderjarig zijn wordt hier vooral veel aandacht aan besteed. Minderjarige kinderen worden daar waar mogelijk in de scheidingsprocedure betrokken. Partijen blijven na de scheiding samen ouders, dit moet allemaal goed vastliggen.

MEDIATION VS. ADVOCAAT

Als mediator ben ik onpartijdig en onafhankelijk in mijn optreden in het belang van beide partijen. Dit wijkt af van de advocaat die vaak enkel in het belang van een van de partijen optreedt. Mij maakt het daarnaast niet uit wat er afgesproken wordt, zolang dit maar realistisch is en valt binnen de regels van de wet. Uiteraard zet ik alleen op papier hetgeen dat door beide partijen goedgekeurd wordt. Uiteindelijk moeten partijen samen beslissen hoe ze de scheiding geregeld willen hebben en moeten zij ook beide op de hoogte zijn van de gevolgen van bepaalde beslissingen. Er is één gezamenlijk belang en daar luister ik naar als mediator. Tevens niet onbelangrijk is dat de kosten voor een scheiding middels een mediator gemiddeld lager liggen dan wanneer u besluit te scheiden via een advocaat en de scheidingsprocedure is vaker ook korter dan een scheiding via de advocaat.

DANKBAARHEID

Zelf vind ik mediation een dankbaar beroep. Ik kan partijen begeleiden in wat een van de moeilijkere periodes van hun leven kan zijn. Door als onafhankelijke en neutrale derde partij betrokken te zijn, kan ik ervoor zorgen dat de communicatie op de juiste manier verloopt. De belangen van beide partijen worden gehoord. Partijen blijven baas over hun eigen scheiding. Voor mij is een scheidingstraject geslaagd wanneer partijen officieel gescheiden zijn en in staat zijn samen verder te gaan, maar dan alleen. De begeleiding die ik kan bieden, het traject en de groei die ik bij mensen zie tijdens een scheiding, dat is waarom ik scheidingspecialist/mediator ben geworden.

KINDEREN HET NIEUWS VERTELLEN

Wat voor partijen een moeilijke periode is, is voor kinderen wellicht nog moeilijker. Wanneer kinderen van hun ouders te horen krijgen dat ze gaan schijnen, verdwijnt op zijn zachts gezegd de grond onder hun voetjes vandaan. Alles wat vertrouwd en veilig was is dan niet meer, zij moeten zich aanpassen aan een nieuwe situatie. Hoe kun je de kinderen vertellen dat jullie gaan scheiden? Zoals neergezet in de brief van Villa Pinedo:

“Een scheiding voelt als een veilig huis dat ineens helemaal verbouwd wordt. Muren eruit, nieuwe vloerbedekking, ander behang. Eerst is het 1 grote puinhoop en dan kan er langzaam iets moois tevoorschijn komen. Laat ons rustig mee verven en vraag ons wat we van het uitzicht vinden. Zo bouwen we met jullie samen aan een nieuw huis met hier en daar een barst of kapotte dakpan. Maar wel warm, veilig en stevig. Een plek waar wij ons weer thuis voelen. De sleutel hebben jullie net gekregen.”

De open brief aan alle gescheiden ouders van Villa Pinedo

HOE VERTEL JE DIT SOORT NIEUWS AAN JE KINDEREN?

Het is een lastig gesprek dat gevoerd gaat worden. Bereid het gesprek daarom goed voor. Stem samen af hoe jullie het willen brengen, ga hierbij op één lijn zitten. De kinderen vertellen dat jullie besloten hebben uit elkaar te gaan doe je het beste samen. Dit toont de kinderen dat jullie één front zijn, dat jullie samen achter de beslissing staan. Leg vooral nooit de schuld bij de andere ouder en al zeker niet bij de kinderen! Geef de kinderen ook aan dat zij altijd bij jullie terecht kunnen wanneer ze erover willen praten. Er moet ruimte zijn voor gevoelens, ook wanneer het gaat over de andere ouder. Geef de kinderen ruimte over jullie beide te praten en houdt hierbij jouw individuele mening achterwegen. Start zo snel mogelijk met het de kinderen vertellen dat een van jullie, of jullie samen, het besluit genomen hebben om de scheiding in te gaan zetten. Hoe langer jullie er mee wachten, hoe minder tijd jullie de kinderen geven om te wennen aan de nieuwe situatie.

Voer waar nodig het gesprek meerdere keren. Blijf vooral in gesprek gaan over de situatie. Soms moet het kwartje eerst vallen wanneer ze over de scheiding horen, voordat de kinderen doorhebben wat er werkelijk aan de hand is of wat er gaat gebeuren. Een belangrijke tip wanneer het gaat over de kinderen, gebruik de kinderen nooit om informatie in te winnen over je ex-partner. De scheiding is iets tussen jullie beide, onbedoeld staan kinderen altijd in het midden van de scheiding, maar ga ze daar nooit bewust neerzetten.

VERTROUWENSPERSOON

Soms hebben kinderen behoefte aan een vertrouwenspersoon buiten het gezin. Neem dit niet persoonlijk op, soms praat het gewoon fijner bij een docent, een buurvrouw, opa of oma bijvoorbeeld. Ook digitaal zijn er verschillende tools die hulp bieden. Villa Pinedo is hier een van. Een online platform speciaal opgericht voor kinderen van gescheiden ouders. Ook jullie kunnen hier als ouder terecht, je kunt op het forum berichten lezen en of plaatsen en zo in contact komen met andere gescheiden ouders. De kinderen kunnen zich aanmelden voor de Buddy app. Een geanonimiseerde app waar de kinderen kunnen praten met andere kinderen van gescheiden ouders. Het kan dan gaan over de scheiding, maar ook over andere dingen zoals school of huisdieren. Ikzelf ben hier vrijwilliger, Spreek wekelijks dan niet dagelijks met andere kinderen om ze zo het gevoel te geven dat ze er niet alleen voor staan. Op de website van Villa Pinedo staan ook verschillende andere nuttige dingen zoals filmpjes en brieven.

PRATEN PRATEN PRATEN

Het aller belangrijkste in deze situatie is blijven praten. Praten met elkaar als (ex)partners, praten met de kinderen. Het gesprek hoeft niet altijd te gaan over de scheiding, maar laat de kinderen merken dat dit wel mag wanneer zij dit willen! Aangeven dat het niet de schuld is van de kinderen, maar dat het enkel komt omdat papa en mama niet meer verliefd zijn op elkaar. Welke emoties kinderen ook tonen, alles is goed.

KINDERALIMENTATIE

Na de echtscheiding blijven jullie als ouders beide verplicht om voor de kinderen te zorgen. Verplicht om bij te dragen aan de kosten van de kinderen. Een van de verplichtingen die daaruit voortvloeit is het betalen van kinderalimentatie. De kinderalimentatie is bedoelt om de leefsituatie van de kinderen na de echtscheiding gelijk te laten blijven aan de situatie van voor de scheiding. 

KOSTEN VAN HET KIND

De kosten van de kinderen wordt vastgesteld aan de hand van tremanormen. Het gaat om het bedrag dat een kind gemiddeld per maand kost. Uitgangspunt is het aantal kinderen, de leeftijd van de kinderen en het netto besteedbare gezinsinkomen van vóór de scheiding. De behoefte van de kinderen wordt hiermee vastgesteld. 

De zorgverdeling en draagkracht van de ouders is ook van belang. De zorgkorting is afhankelijk van het aantal dagen dat de ouder, die kinderalimentatie betaald, de zorg over de kinderen heeft. Afhankelijk van het aantal dagen zorg, wordt een kortingspercentage vastgesteld welke in mindering wordt gebracht op de kinderalimentatie. 

MINIMUM BEDRAG KINDERALIMENTATIE

Er geldt een minimum bedrag voor kinderalimentatie van € 25 per maand per kind. Dit is ook zo wanneer het netto besteedbaar maandinkomen van een van de ouders lager is dan € 1.250 is. Deze minimale verplichting zorgt ervoor dat beide partners bijdrage aan de kosten van de kinderen, ook al is het een minimale bijdrage. 

HERBEREKENING KINDERALIMENTATIE

Ieder jaar worden de cijfers van de kinderalimentatie opnieuw vastgesteld. Het kan dan verstandig zijn een herberekening plaats te laten vinden. Een herberekening is ook op zijn plaats wanneer een verandering plaatsvindt in het inkomen of in de woonlast. De behoefte zal hetzelfde blijven, maar de verdeling van de kosten kan anders uitvallen bij gewijzigde situaties. 

De herberekening kan je onderling regelen of vast laten leggen door de mediator. De herberekening vast laten leggen door de rechter is de laatste stap. Wanneer een van jullie zijn betaalverplichting dan niet nakomt, kan de andere ouder hiertegen optreden via onder andere het LBIO.

JONGMEERDERJARIG

Vanaf de leeftijd van 18 vervalt het ouderlijk gezag. Daarom heeft het kind recht op directe betaling van een bijdrage in het levensonderhoud en de studie. Het recht op bijdrage in levensonderhoud en studie geldt totdat het kind 21 wordt. Ze noemen dit de verlengde onderhoudsplicht. Er geldt dus geen betaalverplichting meer richting de andere ouder. 

Afspraken over de hoogte van het bedrag van de bijdrage maak je samen met de kinderen. Dit kan hetzelfde bedrag zijn als de kinderalimentatie. Je kunt hier samen ook andere afspraken over maken. 

MEERDERJARIG

Vanaf het 21e levensjaar kan het meerderjarige kind zelf voorzien in zijn of haar levensonderhoud. Er bestaat dan geen verplichting meer tot het betalen van een bijdrage. Uitzondering hierop is als het kind aantoont dat er na deze leeftijd nog steeds behoefte is aan een bijdrage in het levensonderhoud en de studie. Ook dit wordt vastgelegd in het ouderschapsplan.

KINDEREN EN SCHEIDEN

Een echtscheiding is iets tussen ouders. Dit neemt niet weg dat kinderen (negatieve) effecten aan de scheiding kunnen overhouden. Kinderen scheiden echt mee. Om (negatieve) effecten op tijd te zien, wordt op verschillende niveaus door de Nederlandse overheid geprobeerd de rechtspositie van minderjarige kinderen te verbeteren. Kinderen krijgen een betere stem.

OOK KINDEREN SCHEIDEN MEE

Tegenwoordig is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen wanneer er minderjarige kinderen betrokken zijn bij de echtscheiding. Het ouderschapsplan regelt onder andere het financiële aspect met betrekking tot de kinderen. Ook legt het ouderschapsplan de zorgverdeling van vader en moeder vast. Alle afspraken tussen vader en moeder worden vastgelegd in het ouderschapsplan: er geldt een verplichting voor de ouders om zich hier aan te houden.

KINDERALIMENTATIE WORDT BEREKEND

Er wordt een kinderalimentatieberekening gemaakt. Hierbij is ook de omgangsregeling van belang. Afhankelijk van de omgangsregeling komt de ouders een bepaalde zorgkorting toe. Deze zorgkorting wordt op de te betalen kinderalimentatie in mindering gebracht. Zorgkorting is bedoeld om de kinderen eten en drinken te geven en te verzorgen wanneer deze bij de ouder is.

KINDERREKENING OF BETALEN AAN ÉÉN OUDER

Bij co-ouderschap kan het makkelijk en prettig zijn om te werken met een kinderrekening. Dit is een rekening op naam van het kind waar beide ouders bij kunnen. Beide ouders storten hun eigen deel van de kinderalimentatie op deze rekening. Vanaf deze rekening wordt dan alles betaald.

De andere mogelijkheid is om de financiën te leggen bij één ouder. Aan deze ouder wordt dan de kinderalimentatie betaald. De ouder die kinderalimentatie ontvangt zorgt ervoor dat alles betaald wordt.

DE STEM VAN HET KIND

Omdat het opstellen van een ouderschapsplan inmiddels verplicht gesteld is, hebben kinderen al een betere positie gekregen ten opzichte van vroeger. Om de positie nog meer te verbeteren wordt er door rechters ook actief gecontroleerd op welke wijze een kind boven de leeftijd van twaalf jaar betrokken is. Kinderen vanaf de leeftijd van zestien jaar hebben ook wat te zeggen over de kinderalimentatie. Wanneer niet voldoende blijkt hoe het kind bijgedragen heeft aan de totstandkoming van het ouderschapsplan of wanneer het kind niet voldoende bijgedragen heeft, moeten de ouders hier opnieuw mee aan de slag. 

SCHEIDING VAN A TOT Z

Wij helpen u van begin tot het eind. De kinderen worden hierbij altijd voorop gesteld. Kinderen vanaf twaalf jaar zullen met ons in gesprek gaan. Wij bespreken dan alles wat ook met de ouders besproken wordt. De kinderen kunnen openlijk aangeven wat ze van alles vinden. Dit nemen we mee in het opstellen van het ouderschapsplan.

Een echtscheiding beïnvloed werkprestaties

Een echtscheiding heeft impact op iemands hele leven. Tijdens en na een scheiding rouw je om het verlies van je partner. Hier komen veel emoties bij kijken. Hoe goed je ook een masker op kan zetten, een echtscheiding heeft altijd invloed op je leven. Hierdoor worden ook je werkprestaties beïnvloed. Soms wil je dit niet, toch gebeurd het onbewust.

ECHTSCHEIDINGEN VRAGEN VEEL GEREGEL

Je leven komt op zijn kop te staan. Alles wat bekend was moet opnieuw gevonden worden. Je moet hiervoor veel regelen. Misschien wel een nieuwe woonruimte, maar ook moet je wennen aan een nieuwe financiële situatie. Dit allemaal samen met het rouwproces waar je door moet. Alles komt tegelijk. 

Soms moet je een vrije dag opnemen om het een en ander te regelen. Om deze reden alleen al is het fijn en makkelijk de werkgever op de hoogte te stellen van de scheiding. De werkgever kan dan rekening houden met vrije dagen die nodig zijn.

VERWERKEN ECHTSCHEIDINGEN

Iedereen verwerkt emoties op een eigen manier. De een vindt het makkelijker hulp te zoeken dan een ander. De een heeft ook sneller hulp nodig dan een ander. Ondanks dat je een sterk persoon bent en praktisch denkt in plaats van emotioneel, kan altijd iemand hulp nodig hebben.

Hulp vragen betekent niets anders dan er over willen en kunnen praten. Praat er daarom ook over met een collega of desnoods met je werkgever. De werkgever kan rekening houden met de thuis situatie, kan je hierin begeleiding bieden. De werkgever weet ook dat werkprestaties en echtscheidingen elkaar beïnvloeden. Geef eerlijk aan als je het er niet over wil hebben tijdens werkuren wanneer dit een negatief effect heeft op je emotionele staat. Bespreek het dan na werktijden. 

Denk niet dat je werk en privé gescheiden moet houden. Dit is vrijwel onmogelijk en dat is niet waar het om gaat. Zoek juist naar de mensen die jou blij maken, die jou steunen en die van je houden. 

Wij zorgen tijdens de echtscheidingsprocedure dat er voldoende tijd en ruimte is voor emoties. Wij zijn dan ook gespecialiseerd in het zien en herkennen van emoties en spelen daar op in. Ons doel is dan ook ervoor te zorgen dat na de procedure beide partners klaar zijn voor de nieuwe start, alleen, zonder elkaar.