Molenschot & Hermans logo

Logo MH Scheiden

Het proces

Als jij en je partner hebben besloten dat jullie willen scheiden, dan komt er ontzettend veel op jullie af en er moet heel veel geregeld worden. Melissa of Ine begeleidt jullie door dit proces en laten alle onderdelen van de scheiding aan de orde komen. Zo kunnen jullie samen komen tot de best mogelijke en toekomstgerichte oplossing voor de vraagstukken rondom jullie scheiding. Hoe gaat dit in zijn werk?
Veer icoon
1. De kennismaking vindt met Ine of Melissa plaats via de telefoon, persoonlijk of via Zoom, duurt maximaal 45 minuten en is gratis. Inhoudelijke zaken worden dan nog niet besproken. Een van ons legt jullie uit wat mediation in houdt, wat jullie kunnen verwachten, wat de vervolgstappen zijn en welke kosten ermee gemoeid zijn. Doelstelling van de kennismaking is ontdekken of er een klik is en bepalen of we met elkaar verder willen. Indien er een klik is en we besluiten dat een van ons jullie gaat begeleiden, dan maken we meteen een afspraak voor de intake en een aantal vervolgafspraken.

2. Jullie ontvangen voorafgaand aan de intake alvast het intake formulier, de privacyverklaring, gedragsregels en de mediationovereenkomst. Tijdens deze afspraak gaan we in op jullie situatie en stippen we globaal de scheidingsthema’s en vraagstukken rondom jullie scheiding aan. Daarnaast maken we een aantal tussentijdse afspraken van hoe we tijdens het hele scheidingsproces omgaan met bepaalde thema’s. Bijvoorbeeld jullie onderlinge communicatie en hoe jullie de kinderen gaan vertellen over de scheiding. Dit is niet gemakkelijk en het is erg belangrijk dat het goed gebeurd. En wij kunnen jullie hierbij helpen.

3. In de daaropvolgende afspraken behandelen we achtereenvolgens de relevante onderwerpen rondom jullie scheiding:
– afspraken over omgang, gezag, opvoeding en kosten van de kinderen: nu en de verwachtingen voor de toekomst.
– verdelen van eigendom, vermogen en andere financiële zaken zoals huis en hypotheek, verzekeringen, bedrijf, bankrekeningen en schulden.
– afspraken over eventuele partneralimentatie. 
– de gevolgen van de scheiding voor de pensioenen.

4. Jullie bepalen zelf de volgorde waarop de thema’s aan bod komen, maar de meesten starten met de afspraken over de kinderen of de woonoplossing.

5. Alle afspraken leggen wij vast in het convenant. De afspraken over de kinderen leggen we vast in het ouderschapsplan. Het ouderschapsplan is een bijlage van het convenant. Nadat jullie deze documenten beiden hebben ondertekend, zijn de gemaakte afspraken bindend.

6. Wij stellen een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiden op. Dit dienen we met behulp van een advocaat in bij de rechtbank. De ontbinding van het geregistreerd partnerschap loopt ook via de rechtbank. Hiervoor is een verklaring van de notaris of advocaat nodig. De rechter vindt het bij beëindiging van huwelijk of geregistreerd partnerschap ook van belang, de mening van de eventuele kinderen mee te nemen in de uiteindelijke beslissingen over bijvoorbeeld het hoofdverblijf of de omgangsregeling. Dit geldt alleen voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar. De rechter is degene die uiteindelijk alle belangen afweegt en een besluit neemt.

7.  Zodra de rechter een besluit heeft genomen en de uitspraak heeft gedaan over de scheiding, ontvangen jullie de echtscheidingsbeschikking. 

8.  Deze echtscheidingsbeschikking wordt vervolgens ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk is gesloten. Het huwelijk is daadwerkelijk ontbonden op de datum van de inschrijving.

Melissa of Ine blijft jullie aanspreekpunt tot aan de laatste stap van het traject.

‘Wij helpen je. Geen langlopend en vervelend proces, maar snel resultaat en een oplossing waar jullie je allebei in kunnen vinden.’